Oferta

Oferujemy opiekę na najwyższym poziomie

Urologia > TURB

Przecewkowa resekcja guza pęcherza moczowego

Przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURB) jest małoinwazyjną metodą usuwania nisko zaawansowanych zmian nowotworowych. Do zabiegu kwalifikują się pacjenci z nowotworem pierwotnym lub o stopniu zaawansowania określanym jako Ta i T1 (czyli nienaciekającym błony mięśniowej). TURB wykonuje się również u pacjentów, u których zdiagnozowano zaawansowany, naciekający nowotwór, jednak leczenie radykalne nie jest możliwe. Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu podpajęczynówkowym (przewodowym, lędźwiowym). Pacjent nie odczuwa bólu od pasa w dół, jednak pozostaje świadomy podczas całego zabiegu. W szczególnych sytuacjach może być konieczne zastosowanie znieczulenie ogólnego. O fakcie tym zadecyduje lekarz anestezjolog odpowiedzialny za bezbólowy przebieg zabiegu.

Przebieg zabiegu

Podczas tej operacji specjalne narzędzie (resektoskop) jest wprowadzane do cewki moczowej oraz pęcherza moczowego. Resektoskop zbudowany jest z układu optycznego przekazującego obraz endoskopowy. Zawiera również część pracującą wyposażoną w ruchomą pętlę diatermiczną, przez którą przepływa prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości. Umożliwia to cięcie tkanek i koagulację krwawiących naczyń. Za pomocą resektoskopu operator wycina guzy z pęcherza. W związku z krwawieniem, które występuje podczas zabiegu, niezbędna jest następnie koagulacja (przyżeganie) krwawiących miejsc. Czas operacji zależy od wielkości i rozległości zmian w pęcherzu moczowym i wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu minut. 

Po zabiegu w pęcherzu moczowym pozostawiony zostanie cewnik, który w większości wypadków jest usuwany następnego dnia. Wycięty podczas zabiegu materiał jest przesyłany do badania mikroskopowego (histopatologicznego), celem oceny stopnia zaawansowania nowotworu. Wynik wydawany jest pacjentowi we wskazanym miejscu po upływie kilku do kilkunastu dni i wpływa na dalsze zalecenia po TURB.

Kiedy wykonuje się TURB?

TURB jest wykonywana u pacjentów ze zdiagnozowanym pierwszorazowym guzem pęcherza moczowego lub w wypadku stwierdzonego w cystoskopii kontrolnej lub USG nawrotu raka. Kwalifikuje się do tej metody tych pacjentów, u których nowotwór nie nacieka warstwy mięśniowej pęcherza moczowego. Zabieg ten wykonuje się również u niektórych chorych z rakiem naciekającym warstwę mięśniową pęcherza, u których leczenie radykalne nie jest możliwe.

Skontaktuj się z nami i umów się na wizytę

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z usług Optima Clinic i umówić termin konsultacji u jednego z naszych specjalistów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w klinice.

Numer kontaktowy

+48 500 620 900
Skontaktuj się