Konsultacja radioterapii onkologicznej

Radioterapia onkologiczna jest jedną z najbardziej skutecznych i przynoszących najlepsze efekty metod leczenia nowotworów. Wykorzystuje promieniowanie jonizujące, które niszczy komórki rakowe oraz powstrzymują przed dalszym wzrostem i podziałem. Radioterapia stosowana jest jako zabieg samodzielny lub łącznie z innymi działaniami przeciwnowotworowymi, np. z chemioterapią. Może być również elementem terapii przed lub pooperacyjnej.

Przebieg

Konsultacja radioterapeuty onkologa polega na szczegółowej analizie konkretnego przypadku w oparciu o szereg dokumentów zawierających wyniki dotychczas przeprowadzonych badań oraz konsultacji. Kolejny krok to skierowanie pacjenta na badanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego lub innych badań. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego oraz dodatkowych badań, zostaje utworzony plan leczenia i częstotliwość napromieniania.

Przygotowanie do wizyty

Na konsultację radioterapii onkologicznej należy przynieść kompletną dokumentację medyczną obrazującą przebieg leczenia. Dokumentacja powinna zawierać wyniki badań histopatologicznych, wyniki badań obrazowych oraz karty informacyjne z innych placówek medycznych. Niezbędna jest również lista przyjmowanych leków.

Lekarz ustala z pacjentem sposoby pielęgnacji odczynu, kwestie higieny i diety oraz odpowiada na wszelkie pytania, które pomogą pacjentowi zrozumieć schemat oraz zasadność wybranej metody leczenia onkologicznego.