Konsultacja onkologiczna

Wizyta u onkologa jest dla pacjentów doświadczeniem wzbudzającym lęk i silne emocje. Należy jednak podkreślić, że wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium choroby daje szansę na całkowite wyleczenie i długotrwałe przeżycie. Wizyta u specjalisty onkologa umożliwia szybką diagnozę oraz skuteczne leczenie chorób nowotworowych jak i stanów przednowotworowych.

Przebieg wizyty

Przebieg wizyty u specjalisty onkologa uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: stan ogólny pacjenta, jego wiek, czy stadium choroby, a ustalenie efektywnej terapii opiera się na współpracy specjalistów różnych gałęzi medycyny. Co ważne, na konsultację onkologiczną nie jest potrzebne skierowanie od lekarza rodzinnego. Wystarczającym wskazaniem są niepokojące objawy, które mogą sugerować chorobę nowotworową, tym bardziej, jeśli pacjent jest osobą obciążoną genetycznie.

Przygotowanie do wizyty

Pierwsza konsultacja onkologiczna opiera się na szczegółowej analizie stanu zdrowia, dlatego niezbędne będą ostatnie wyniki badań, dokumentacja medyczna, lista przyjmowanych leków oraz wszystkich zaobserwowanych objawów, łącznie z częstotliwością ich występowania. Istotną informacją jest również historia rodzinna, dlatego przed wizytą należy zebrać wywiad od członków rodziny dotyczący występowania chorób nowotworowych.

Na podstawie zebranych informacji specjalista onkolog podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu diagnostyczno – terapeutycznym, ustalając indywidualny plan leczenia oparty na działaniach farmakologicznych, chirurgicznych bądź radioterapeutycznych.