Toksyna botulionowa

Ostrzykiwanie toksyną botulinową mającą zastosowanie:

  • w stanach wzmożonego napięcia mięśni: po udarach, w pourazowym dziecięcym porażeniu mózgowym, w wrodzonym niedowładzie kończyn dolnych, w stwardnieniu rozsianym
  • w dystoniach ogniskowych takich jak: kręcz karku, kurcz powiek, połowiczy kurcz twarzy

Konsultacja neurologiczna

Neurologia jest specjalizacją zajmującą się profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem schorzeń układu nerwowego. Lekarz neurolog pomaga w określeniu przyczyn i nieprawidłowości w funkcjonowaniu mózgu, a także procesów działających destrukcyjnie na cały układ nerwowy.

Przygotowanie do wizyty

Konsultacja neurologiczna opiera się w głównej mierze na szczegółowym wywiadzie lekarskim, dlatego przed pierwszą wizytą należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną. Warto również zapisać wszystkie objawy wraz z towarzyszącymi im dolegliwościami. Szczególnie istotne dla postawienia trafnej diagnozy będą takie informacje jak: przebyte w przeszłości choroby lub urazy, przyjmowane leki, choroby współistniejące, rodzaj dolegliwości oraz czas trwania, jakość snu, poziomu stresu, objawy towarzyszące, prowadzony przez pacjenta tryb życia.

Pierwsza konsultacja neurologiczna jest często wystarczająca do postawienia diagnozy. W przypadku wątpliwości lekarz specjalista może skierować pacjenta na dodatkowe badania, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy badania laboratoryjne.

Przebieg

Aby zdiagnozować podłoże choroby neurologicznej i dopasować indywidualną metodę leczenia, lekarz podczas konsultacji neurologicznej przeprowadza szczegółowy wywiad. Drugi etap wizyty to najczęściej sprawdzenie podstawowych odruchów fizjologicznych, zbadanie prawidłowości mowy i czucia, postawy ciała, a także sposobu chodzenia pacjenta.