Konsultacja nefrologiczna

Nefrologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób nerek i układu moczowego. Choroby te często przebiegają przewlekle a wiele z nich może rozwijać się bezobjawowo. Ze względu na częstą obecność innych schorzeń mogących towarzyszyć lub wywoływać zaburzenia funkcji nerek i układu moczowego istotne jest całościowe spojrzenie na dotychczasową przeszłość chorobową i objawy występujące u pacjenta. Lekarz nefrolog po przeprowadzeniu diagnostyki i ustaleniu rozpoznania wprowadza leczenie opierające się na działaniach niezabiegowych takich jak rozpoczęcie lub zmiana farmakoterapii, modyfikacji stylu życia i zaleceń dietetycznych oraz ustala plan dalszego postępowania w zależności od skutków leczenia. W przypadku konieczności podjęcia diagnostycznych lub leczniczych działań zabiegowych nefrolog ściśle współpracuje z urologiem który zajmuje się leczeniem chorób układu moczowego metodami chirurgicznymi.

Przygotowanie do wizyty

Na konsultację nefrologiczną należy zabrać wszystkie wyniki przeprowadzonych wcześniej badań laboratoryjnych i obrazowych, karty informacyjne z pobytów szpitalnych oraz konsultacji specjalistycznych. Pacjent musi być również przygotowany na pytania dotyczące stosowanych leków, diety, przebytych chorób oraz odczuwanych dolegliwości. Informacje te pomogą precyzyjniej zdiagnozować schorzenie, a także dobrać leki i schemat terapii.

Przebieg wizyty

Konsultacja nefrologiczna pozwala przeanalizować dotychczasowy przebieg choroby układu moczowego oraz chorób współistniejących, ocenić aktualny stan zdrowia oraz dolegliwości występujące u pacjenta oraz zadecydować o rodzaju i przebiegu dalszej diagnostyki i terapii. W celu postawienia właściwej diagnozy pomocne będą szczegółowy wywiad i badanie lekarskie a także analiza dokumentacji medycznej i wyników badań przedstawionych przez pacjenta. Często konieczne jest skierowanie pacjenta na dodatkowe badania takie jak: badania laboratoryjne krwi (morfologia, jonogram, wapń magnez, fosforany, kreatynina, mocznik), moczu (badanie ogólne moczu, posiew moczu) oraz USG układu moczowego.