Konsultacja chirurga onkologa

Chirurgia onkologiczna jest specjalizacją zajmującą się leczeniem zmian nowotworowych. Na konsultację kierowane są osoby w różnych stadiach zaawansowania choroby, które wymagają interwencji chirurgicznej. Często są to mało inwazyjne zabiegi, jak np. usuwanie zmian skórnych lub pobranie wycinka do badania histopatologicznego, ale chirurgia onkologiczna to także rozległe operacje i zabiegi paliatywne.

Działania chirurgiczne wspierane są często innymi metodami leczenia nowotworów, co w połączeniu z wczesną diagnozą oraz konsekwentną i skuteczną terapią, daje duży odsetek wyleczonych pacjentów.

Przygotowanie do wizyty

Konsultacja z zakresu chirurgii onkologicznej jest najczęściej kolejnym etapem diagnostyki, dlatego należy właściwie przygotować się do wizyty. W trakcie spotkania lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz badanie przedmiotowe, a także analizuje wyniki badań obrazowych. Przed postawieniem diagnozy kluczowe jest precyzyjne określenie stopnia zaawansowania choroby. Pacjent powinien więc przygotować kompletną dokumentację medyczną oraz umieć odpowiedzieć na pytania dotyczące niepokojących objawów i symptomów choroby, przyjmowanych leków oraz obciążeń genetycznych.

Konsultacja chirurga onkologa umożliwia określenie ogólnego stanu pacjenta, najskuteczniejszego planu leczenia oraz odpowiednie przedoperacyjne przygotowanie chorego, u którego planowany jest zabieg operacyjny.