Konsultacja chirurgiczna

Konsultacja chirurgiczna skutkuje dokładnym zdiagnozowaniem rodzaju występującego problemu oraz zaplanowanie skutecznej metody leczenia. Głównym celem wizyty w gabinecie chirurga jest określenie, czy dana zmiana lub schorzenie wymaga interwencji zabiegowej.

Przygotowanie do wizyty

Ze względu na fakt, iż konsultacja chirurgiczna poprzedza ewentualne zabiegi operacyjne, pacjent powinien odpowiednio przygotować się do wizyty u specjalisty.

Niezbędne jest zabranie wszystkich dokumentów poświadczających przebyte hospitalizacje, zabiegi, a także wyniki badań obrazowych. W trakcie konsultacji lekarz przeprowadzi wywiad na temat występujących objawów, chorób współistniejących, przyjmowanych przez pacjenta leków oraz podda wnikliwej analizie zmieniony chorobowo rejon ciała.

Na podstawie uzyskanych informacji chirurg ustala najskuteczniejszą metodę przeprowadzenia zabiegu, a jeśli nie istnieją przesłanki do jego wykonania – zalecane są wizyty kontrolne oraz nieinwazyjne sposoby terapii.

Przebieg wizyty

Podczas wizyty specjalista poddaje pacjenta szczegółowym badaniom, które można podzielić na badanie podmiotowe, czyli tradycyjny wywiad lekarski i badanie przedmiotowe, czyli ocena stanu, narządów pacjenta oraz fragmentów ciała objętych procesem chorobowym. Uzupełnieniem jest analiza wyników przeprowadzonych wcześniej badań diagnostycznych, skierowanie pacjenta na dodatkowe badania lub wykonanie ich podczas konsultacji.