Specjalista urolog, Fellow of the European Board of Urology. Absolwent Uniwersytetu Medycznego (ówczesnej Akademii Medycznej) we Wrocławiu, Royal College of Surgeons in Ireland oraz University College Cork. Autor specjalistycznych publikacji naukowych, traktujących o innowacyjnych metodach leczenia nowotworów – m.in. z zastosowaniem elektrochemioterapii.