Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Staż podyplomowy ukończył w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Szkolenie specjalizacyjne odbył w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Sekcji Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Swoje kwalifikacje stale podnosi uczestnicząc w konferencjach i zjazdach naukowych.
W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do pacjenta i kompleksowym leczeniu.